Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co radí odborníci ...

28. 3. 2014

Lékařské prohlídky v těhotenství:

1)

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách i jiné předpisy s ním související stanovují právo, nikoliv však povinnost navštěvovat lékaře. Tento fakt plyne už z § 28 odst. 1 zmíněného zákona, který říká, že pacientovi lze poskytovat zdravotní služby pouze s jeho souhlasem, tedy pokud si to pacient přeje, a nelze jej k tomu nijak nutit. Z tohoto pravidla existují výjimky týkající se např. pacientů v bezvědomí, pacientů duševně nemocných nebo pacientů, kteří splňují podmínky pro karanténu, ale neexistují žádné výjimky, které by se týkaly těhotenství a podobných případů. Také je pravda, že fakt, že pacient lékaře nenavštěvuje nebo navštěvuje, ale některá vyšetření odmítá, mu nesmí být na újmu a už vůbec nesmí vyústit v negativní reakce ze strany lékaře.

Lékař sice má např. dle § 48 odst. 2 zákona o zdravotních službách právo ukončit péči o pacienta, pokud odmítne poskytování veškerých zdravotních služeb nebo pokud neposkytuje součinnost nezbytnou k poskytování dalších zdravotních služeb, avšak vzhledem k tomu, že existují i alternativní způsoby "léčby", tak k tomuto většinou nedochází.

Dle zákoníku práce má těhotná žena nárok na mateřskou dovolenou v délce 28 týdnů (pokud se jedná o 1 dítě) přičemž na ni může nastoupit nejdříve 8 týdnů před plánovaným datem porodu (§ 195 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce). Zákoník práce nestanovuje způsob, jakým má být datum porodu doloženo, avšak o tomto způsobu hovoří zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, který bohužel potvrzení lékaře vyžaduje. Dle § 67 písm. a) tohoto zákona je však lékař povinen na předepsaném tiskopise stanovit předpokládané datum porodu.

Zásadním problémem, respektive jediným, je případě tedy způsob určení předpokládaného dne porodu. Pokud vím, tak neexistuje žádný předpis, který by stanovoval, jaká vyšetření je třeba provést, a ani nebývá zvykem podobné věci kodifikovat, protože medicína se vyvíjí a právo nemůže udávat vše. Je to otázka medicínská a nikoliv právní, tedy je pochopitelné, že se v ní nevyznám na 100%, nicméně z logiky věci mně vyplývá, že musí existovat i jiný, alternativní způsob, jak alespoň s týdenní tolerancí určit datum porodu i bez využití přístrojů. Ostatně daná lékařka má ze zákona povinnost poučit těhotnou ženu o všech alternativách, případně alespoň pravdivě odpovědět na pacientem položené otázky, přičemž nemá právo na zamlčení těch alternativ, které se ji, lidově řečeno, nelíbí (§ 31 odst. 1 a 2 zákona o zdravotních službách).

Chování, kdy gynekolog odmítne vypsat formulář nástupu na mateřskou dovolenou, by se dalo považovat v souvislosti s jeho povinnostmi dle zákona o nemocenském pojištění za protiprávní. Je zde tedy možnost podání dvou druhů stížností. Jedné, která by směřovala přímo k lékaři samotnému (pokud se jedná o samostatnou ordinaci) a v případě nevyřešení vadné situace k orgánu, který mu vydal oprávnění k poskytování zdravotních služeb (což je v drtivé většině případů krajský úřad), druhá by se pak dala podat k České lékařské komoře.

Ivo Keisler, Liga lidských práv, ikeisler@llp.cz , Tel:+420 545 210 446 / 608 719 535

 2)

Odmítnutí gynekologa napsat těhotné ženě nástup na mateřskou dovolenou nemá žádnou oporu v zákoně, pojištěnec má právo na zdravotní péči bez diskriminace a právo odmítnout jakékoliv nabízené vyšetření včetně ultrazvuku, neboť v těhotenství není pro ženu žádné těhotenství povinné. Odmítnutí vyšetření v určitém rozsahu pak nemůže mít vliv na právo na vystavení těhotenského průkazu a na potvrzení o předpokládaném termínu porodu pro účely sociálního pojištění. (mimochodem není pravda, že by jeden ultrazvuk musel být proveden).

Zuzana Candigliota, právnička, Liga lidských práv, zcandigliota@llp.cz , Tel: +420 545 210 446; mobil: +420 607 005 043

3)

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství (mateřská) není vázán na zdravotní prohlídky. Je to dávka nemocenského pojištění a nárok na ní je závislý na tom, zda určitou dobu platíte pojištění. Více informací o podmínkách nároku na mateřskou se lze dočíst například zde: http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/penezita-pomoc-v-materstvi.htm

Pokud vás zajímají paragrafy, tak nárok na mateřskou je upravený v ustanovení § 32 – 38 zák. č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, v aktuálním znění.

Pokud by lékař odmítl vydat potvrzení o nároku na mateřskou, tak je věc možné řešit podáním stížnosti. O stížnostech více informací tady:  http://ferovanemocnice.cz/reseni-sporu-29/stiznosti-273.html

Michaela Hazdrová, právnička, Liga lidských práv, mhazdrova@llp.c


Poporodní zdravotní péče o novorozence:

 

 

Stručně lze říci, že žádná vyšetření nejsou povinná, vše podléhá informovanému souhlasu rodiče, kromě případů, kdy je dítě bezprostředně ohroženo na životě. Není ani povinné registrovat dítě u pediatra, v zákoně o veřejném zdravotním pojištění jsou sice „povinné“ preventivní prohlídky, ale tato povinnost je spíše morální povinností pojištěnce předcházet onemocněním a větším nákladům systému zdravotní péče, nikoliv povinnost skutečně se nedobrovolně podrobit péči.

Zuzana Candigliota
právnička / lawyer  

Liga lidských práv / League of Human Rights Burešova 6, 602 00 Brno, Czech Republic

Tel: +420 545 210 446

Fax: +420 545 240 012

zcandigliota@llp.cz

www.llp.cz